ru
Geographical Index / Historical Toponyms / Saint Petersburg Gubernia, the

Saint Petersburg Gubernia, the


Group name
Historical Toponyms

Alternative names
1914 1924 1924

Gatchina Uyezd
Gdov Uyezd
Keksgolm Province
Kobona Village
Kobrino
Koporye Uyezd
Lodeynoye Pole Uyezd
Luga Uyezd
Narva Uyezd
Novoya Ladoga Uyezd
Oraniyenbaum Uyezd
Peterburg Uyezd
Peterhof Uyezd
Rozhdestveno Uyezd
Sankt-Peterburg Uyezd
Shlisselburg Uyezd
Sofiya Uyezd
Suyda Village
Taytsi
Tsarskoye Selo Uyezd
Vyborg Province
Vytegra Uyezd
Yamburg Uyezd
Yamburg Uyezd
Yamburg Uyezd