ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Gatchina District / Gatchina Town
1 2 3 4

Gatchina Town


Group name
Gatchina District

Alternative names
1927 1929 1929 1944

25 Oktyabrya Prospekt (25 October Prospekt)
Beloye Lake (White Lake)
Chekhov Street
Chkalov Street
Chyornoye Lake (Black Lake)
Dostoyevsky Street
Karl Marx Street
Khokhlov Street
Kirgetov Street
Komsomoltsi-Podpolshchiki Street
Konnetabl Square
Krasnaya Street (Red Street)
Krasnoarmeysky Prospekt (Red Army Prospekt)
Kraynyaya Street
Krugovaya Street
Leonov Street
Nikolayevskaya Street
Novaya Street (in Marienburg)
Revolyutsionny Lane
Sobornaya Street
Solodukhin Street
Sovetskaya Street
Uritsky Street
Volodarsky Street
Yekaterinverdsky Prospekt
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
Zvereva Street
1 2 3 4